Směnář

August 2013. Smena A

DátumSmena OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
 1.ŠtvrtokVoľno
 2.PiatokRanná
 3.SobotaDenná 12
 4.NedeľaDenná 12
 5.PondelokPopoludní
 6.Utorok Popoludní
 7.StredaNočná
 8.ŠtvrtokNočná
 9.PiatokVoľno
10.SobotaVoľno
11.NedeľaVoľno
12.PondelokRanná
13.Utorok Ranná
14.StredaPopoludní
15.ŠtvrtokPopoludní
16.PiatokNočná
17.SobotaNočná 12
18.NedeľaNočná 12
19.PondelokVoľno
20.Utorok Voľno
21.StredaRanná
22.ŠtvrtokRanná
23.PiatokPopoludní
24.SobotaVoľno
25.NedeľaVoľno
26.PondelokNočná
27.Utorok Nočná
28.StredaVoľno
29.ŠtvrtokVýročie Slovenského národného povstaniaVoľno
30.PiatokRanná
31.SobotaDenná 12
Doplňte a upresnite údaje:
  OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
Hodiny celkom
Časová mzda
 
Mzda za mesiacFond pracovnej doby
Mzdový výmer(fixná mzda alebo plat)
Mesačný tarifa(nemenná mesačná suma)
Bonus, prémie
Fond
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
Daňové položky
Daňová sústava
Počet detí
Opravte chybné zadanie a odošlite znova.
© 2006 – 2018 Libor Bruna <admin@smenar.cz>