Směnář

August 2012. Smena A

DátumSmena OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
 1.StredaNočná
 2.ŠtvrtokNočná
 3.PiatokNočná
 4.SobotaVoľno
 5.NedeľaVoľno
 6.PondelokRanná
 7.Utorok Ranná
 8.StredaRanná
 9.ŠtvrtokRanná
10.PiatokRanná
11.SobotaVoľno
12.NedeľaVoľno
13.PondelokPopoludní
14.Utorok Popoludní
15.StredaPopoludní
16.ŠtvrtokPopoludní
17.PiatokPopoludní
18.SobotaVoľno
19.NedeľaVoľno
20.PondelokNočná
21.Utorok Nočná
22.StredaNočná
23.ŠtvrtokNočná
24.PiatokNočná
25.SobotaVoľno
26.NedeľaVoľno
27.PondelokRanná
28.Utorok Ranná
29.StredaVýročie Slovenského národného povstaniaRanná
30.ŠtvrtokRanná
31.PiatokRanná
Doplňte a upresnite údaje:
  OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
Hodiny celkom
Časová mzda
 
Mzda za mesiacFond pracovnej doby
Mzdový výmer(fixná mzda alebo plat)
Mesačný tarifa(nemenná mesačná suma)
Bonus, prémie
Fond
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
Daňové položky
Daňová sústava
Počet detí
Opravte chybné zadanie a odošlite znova.
© 2006 – 2018 Libor Bruna <admin@smenar.cz>