Směnář

Jún 2012. Smena A

DátumSmena OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
 1.PiatokNočná
 2.SobotaVoľno
 3.NedeľaVoľno
 4.PondelokRanná
 5.Utorok Ranná
 6.StredaRanná
 7.ŠtvrtokRanná
 8.PiatokRanná
 9.SobotaVoľno
10.NedeľaVoľno
11.PondelokPopoludní
12.Utorok Popoludní
13.StredaPopoludní
14.ŠtvrtokPopoludní
15.PiatokPopoludní
16.SobotaVoľno
17.NedeľaVoľno
18.PondelokNočná
19.Utorok Nočná
20.StredaNočná
21.ŠtvrtokNočná
22.PiatokNočná
23.SobotaVoľno
24.NedeľaVoľno
25.PondelokRanná
26.Utorok Ranná
27.StredaRanná
28.ŠtvrtokRanná
29.PiatokRanná
30.SobotaVoľno
Doplňte a upresnite údaje:
  OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
Hodiny celkom
Časová mzda
 
Mzda za mesiacFond pracovnej doby
Mzdový výmer(fixná mzda alebo plat)
Mesačný tarifa(nemenná mesačná suma)
Bonus, prémie
Fond
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
Daňové položky
Daňová sústava
Počet detí
Opravte chybné zadanie a odošlite znova.
© 2006 – 2018 Libor Bruna <admin@smenar.cz>