Směnář

Február 2012. Smena A

DátumSmena OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
 1.StredaRanná
 2.ŠtvrtokRanná
 3.PiatokRanná
 4.SobotaVoľno
 5.NedeľaVoľno
 6.PondelokPopoludní
 7.Utorok Popoludní
 8.StredaPopoludní
 9.ŠtvrtokPopoludní
10.PiatokPopoludní
11.SobotaVoľno
12.NedeľaVoľno
13.PondelokNočná
14.Utorok Nočná
15.StredaNočná
16.ŠtvrtokNočná
17.PiatokNočná
18.SobotaVoľno
19.NedeľaVoľno
20.PondelokRanná
21.Utorok Ranná
22.StredaRanná
23.ŠtvrtokRanná
24.PiatokRanná
25.SobotaVoľno
26.NedeľaVoľno
27.PondelokPopoludní
28.Utorok Popoludní
29.StredaPopoludní
Doplňte a upresnite údaje:
  OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
Hodiny celkom
Časová mzda
 
Mzda za mesiacFond pracovnej doby
Mzdový výmer(fixná mzda alebo plat)
Mesačný tarifa(nemenná mesačná suma)
Bonus, prémie
Fond
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
Daňové položky
Daňová sústava
Počet detí
Opravte chybné zadanie a odošlite znova.
© 2006 – 2018 Libor Bruna <admin@smenar.cz>