Směnář

Licenčné podmienky
Podmienky pre využívanie a zodpovednosť od prevádzkovateľa

Kalendár20132012
2014
2019
mix1&2-smenné
jedno-smenné
dvoj-smenné
troj-smenné
nonstop
12-hodinové
krátky dlhý týždeň
špeciálne
Krátky/dlhý striedačkyHybridky I
Nepretržitá 2/2
Trojsmenná polená
Celodenky
Dvojsmenná
Ranná
VšetkoH1
H2
H3
H4
4
Ikonka turnusu

Mesiaca: ↓ JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember || všetky mesiace
práca, smena, smennosti, zmenový kalendár, smenný, ranné smeny, popoludňajšie smeny, nočné smeny, pracovné víkendy, pracovné smeny, kalendár smen, ročný kalendár, krátky dlhý týždeň, požiarniky
Január
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
1 1.
H1 / H3
2.
H4 / H2
3.
H4 / H2
4.
H3 / H1
5.
H3 / H1
6.
H3 / H1
2 7.
H2 / H4
8.
H2 / H4
9.
H1 / H3
10.
H1 / H3
11.
H4 / H2
12.
H4 / H2
13.
H4 / H2
3 14.
H3 / H1
15.
H3 / H1
16.
H2 / H4
17.
H2 / H4
18.
H1 / H3
19.
H1 / H3
20.
H1 / H3
4 21.
H4 / H2
22.
H4 / H2
23.
H3 / H1
24.
H3 / H1
25.
H2 / H4
26.
H2 / H4
27.
H2 / H4
5 28.
H1 / H3
29.
H1 / H3
30.
H4 / H2
31.
H4 / H2
Február
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
5 1.
H3 / H1
2.
H3 / H1
3.
H3 / H1
6 4.
H2 / H4
5.
H2 / H4
6.
H1 / H3
7.
H1 / H3
8.
H4 / H2
9.
H4 / H2
10.
H4 / H2
7 11.
H3 / H1
12.
H3 / H1
13.
H2 / H4
14.
H2 / H4
15.
H1 / H3
16.
H1 / H3
17.
H1 / H3
8 18.
H4 / H2
19.
H4 / H2
20.
H3 / H1
21.
H3 / H1
22.
H2 / H4
23.
H2 / H4
24.
H2 / H4
9 25.
H1 / H3
26.
H1 / H3
27.
H4 / H2
28.
H4 / H2
Marec
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
9 1.
H3 / H1
2.
H3 / H1
3.
H3 / H1
10 4.
H2 / H4
5.
H2 / H4
6.
H1 / H3
7.
H1 / H3
8.
H4 / H2
9.
H4 / H2
10.
H4 / H2
11 11.
H3 / H1
12.
H3 / H1
13.
H2 / H4
14.
H2 / H4
15.
H1 / H3
16.
H1 / H3
17.
H1 / H3
12 18.
H4 / H2
19.
H4 / H2
20.
H3 / H1
21.
H3 / H1
22.
H2 / H4
23.
H2 / H4
24.
H2 / H4
13 25.
H1 / H3
26.
H1 / H3
27.
H4 / H2
28.
H4 / H2
29.
H3 / H1
30.
H3 / H1
31.
H3 / H1
Apríl
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
14 1.
H2 / H4
2.
H2 / H4
3.
H1 / H3
4.
H1 / H3
5.
H4 / H2
6.
H4 / H2
7.
H4 / H2
15 8.
H3 / H1
9.
H3 / H1
10.
H2 / H4
11.
H2 / H4
12.
H1 / H3
13.
H1 / H3
14.
H1 / H3
16 15.
H4 / H2
16.
H4 / H2
17.
H3 / H1
18.
H3 / H1
19.
H2 / H4
20.
H2 / H4
21.
H2 / H4
17 22.
H1 / H3
23.
H1 / H3
24.
H4 / H2
25.
H4 / H2
26.
H3 / H1
27.
H3 / H1
28.
H3 / H1
18 29.
H2 / H4
30.
H2 / H4
Máj
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
18 1.
H1 / H3
2.
H1 / H3
3.
H4 / H2
4.
H4 / H2
5.
H4 / H2
19 6.
H3 / H1
7.
H3 / H1
8.
H2 / H4
9.
H2 / H4
10.
H1 / H3
11.
H1 / H3
12.
H1 / H3
20 13.
H4 / H2
14.
H4 / H2
15.
H3 / H1
16.
H3 / H1
17.
H2 / H4
18.
H2 / H4
19.
H2 / H4
21 20.
H1 / H3
21.
H1 / H3
22.
H4 / H2
23.
H4 / H2
24.
H3 / H1
25.
H3 / H1
26.
H3 / H1
22 27.
H2 / H4
28.
H2 / H4
29.
H1 / H3
30.
H1 / H3
31.
H4 / H2
Jún
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
22 1.
H4 / H2
2.
H4 / H2
23 3.
H3 / H1
4.
H3 / H1
5.
H2 / H4
6.
H2 / H4
7.
H1 / H3
8.
H1 / H3
9.
H1 / H3
24 10.
H4 / H2
11.
H4 / H2
12.
H3 / H1
13.
H3 / H1
14.
H2 / H4
15.
H2 / H4
16.
H2 / H4
25 17.
H1 / H3
18.
H1 / H3
19.
H4 / H2
20.
H4 / H2
21.
H3 / H1
22.
H3 / H1
23.
H3 / H1
26 24.
H2 / H4
25.
H2 / H4
26.
H1 / H3
27.
H1 / H3
28.
H4 / H2
29.
H4 / H2
30.
H4 / H2
Júl
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
27 1.
H3 / H1
2.
H3 / H1
3.
H2 / H4
4.
H2 / H4
5.
H1 / H3
6.
H1 / H3
7.
H1 / H3
28 8.
H4 / H2
9.
H4 / H2
10.
H3 / H1
11.
H3 / H1
12.
H2 / H4
13.
H2 / H4
14.
H2 / H4
29 15.
H1 / H3
16.
H1 / H3
17.
H4 / H2
18.
H4 / H2
19.
H3 / H1
20.
H3 / H1
21.
H3 / H1
30 22.
H2 / H4
23.
H2 / H4
24.
H1 / H3
25.
H1 / H3
26.
H4 / H2
27.
H4 / H2
28.
H4 / H2
31 29.
H3 / H1
30.
H3 / H1
31.
H2 / H4
August
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
31 1.
H2 / H4
2.
H1 / H3
3.
H1 / H3
4.
H1 / H3
32 5.
H4 / H2
6.
H4 / H2
7.
H3 / H1
8.
H3 / H1
9.
H2 / H4
10.
H2 / H4
11.
H2 / H4
33 12.
H1 / H3
13.
H1 / H3
14.
H4 / H2
15.
H4 / H2
16.
H3 / H1
17.
H3 / H1
18.
H3 / H1
34 19.
H2 / H4
20.
H2 / H4
21.
H1 / H3
22.
H1 / H3
23.
H4 / H2
24.
H4 / H2
25.
H4 / H2
35 26.
H3 / H1
27.
H3 / H1
28.
H2 / H4
29.
H2 / H4
30.
H1 / H3
31.
H1 / H3
September
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
35 1.
H1 / H3
36 2.
H4 / H2
3.
H4 / H2
4.
H3 / H1
5.
H3 / H1
6.
H2 / H4
7.
H2 / H4
8.
H2 / H4
37 9.
H1 / H3
10.
H1 / H3
11.
H4 / H2
12.
H4 / H2
13.
H3 / H1
14.
H3 / H1
15.
H3 / H1
38 16.
H2 / H4
17.
H2 / H4
18.
H1 / H3
19.
H1 / H3
20.
H4 / H2
21.
H4 / H2
22.
H4 / H2
39 23.
H3 / H1
24.
H3 / H1
25.
H2 / H4
26.
H2 / H4
27.
H1 / H3
28.
H1 / H3
29.
H1 / H3
40 30.
H4 / H2
Október
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
40 1.
H4 / H2
2.
H3 / H1
3.
H3 / H1
4.
H2 / H4
5.
H2 / H4
6.
H2 / H4
41 7.
H1 / H3
8.
H1 / H3
9.
H4 / H2
10.
H4 / H2
11.
H3 / H1
12.
H3 / H1
13.
H3 / H1
42 14.
H2 / H4
15.
H2 / H4
16.
H1 / H3
17.
H1 / H3
18.
H4 / H2
19.
H4 / H2
20.
H4 / H2
43 21.
H3 / H1
22.
H3 / H1
23.
H2 / H4
24.
H2 / H4
25.
H1 / H3
26.
H1 / H3
27.
H1 / H3
44 28.
H4 / H2
29.
H4 / H2
30.
H3 / H1
31.
H3 / H1
November
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
44 1.
H2 / H4
2.
H2 / H4
3.
H2 / H4
45 4.
H1 / H3
5.
H1 / H3
6.
H4 / H2
7.
H4 / H2
8.
H3 / H1
9.
H3 / H1
10.
H3 / H1
46 11.
H2 / H4
12.
H2 / H4
13.
H1 / H3
14.
H1 / H3
15.
H4 / H2
16.
H4 / H2
17.
H4 / H2
47 18.
H3 / H1
19.
H3 / H1
20.
H2 / H4
21.
H2 / H4
22.
H1 / H3
23.
H1 / H3
24.
H1 / H3
48 25.
H4 / H2
26.
H4 / H2
27.
H3 / H1
28.
H3 / H1
29.
H2 / H4
30.
H2 / H4
December
 PondelokUtorok StredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
48 1.
H2 / H4
49 2.
H1 / H3
3.
H1 / H3
4.
H4 / H2
5.
H4 / H2
6.
H3 / H1
7.
H3 / H1
8.
H3 / H1
50 9.
H2 / H4
10.
H2 / H4
11.
H1 / H3
12.
H1 / H3
13.
H4 / H2
14.
H4 / H2
15.
H4 / H2
51 16.
H3 / H1
17.
H3 / H1
18.
H2 / H4
19.
H2 / H4
20.
H1 / H3
21.
H1 / H3
22.
H1 / H3
52 23.
H4 / H2
24.
H4 / H2
25.
H3 / H1
26.
H3 / H1
27.
H2 / H4
28.
H2 / H4
29.
H2 / H4
53 30.
H1 / H3
31.
H1 / H3
Rok 2014 →
 

Počítadlo prístupov

Celkom: 3 432 691
Dnes: 29

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo návrhy, budem rád, ak mi napíšete.

Rovnako vítam aj všetky podnety, chvály, kritiky, poznámky, skrátka akúkoľvek odozvu.


© 2006 – 2018 Libor Bruna <admin@smenar.cz>

Pri vytváraní tohto webu nebol zabitý žiaden živočích.

Kalendár roka - sviatky a smeny. Cykly nepretržité, trojsmennej, dvojzmennej, krátky a dlhý týždeň, hasiči.
Zmenový generátor pracuje na serveri www.smenar.cz.
Zobrazený turnus: smes:4h-*, název turnusu: Krátky/dlhý striedačky. URL: http://www.smenar.cz?smn=smes:4h-*.
Na stránke boli vykonané niektoré drobné úpravy. Pre správne zobrazenie znovu načítajte stranku (vo väčšine prehliadačov klávesa F5, prípadne Ctrl+F5).

Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /data/web/virtuals/10873/virtual/www/log/citadla/colorky/standardy/2019/colorky-04.php on line 4